Background Image

Slagvaardig

en betrokken


Disclaimer

Post Advocaten is de handelsnaam van Advocatenpraktijk Mr. Dr. J.J.H. Post B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld.

De vennootschap en de aan haar verbonden advocaten zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Deze verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de geldende richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Elke aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.