Background Image

Slagvaardig

en betrokken


Vastgoedrecht

Post Advocaten staat een ieder bij die rond wonen, huren of bouwen van onroerend goed juridische bijstand nodig heeft. Wij staan particulieren bij, maar ook projectontwikkelaars met langlopende en complexe juridische vraagstukken.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:
  • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
  • ontbinding van huurovereenkomsten en het regelen van ontruiming
  • discussies over servicekosten
  • eigendomsrecht en het beoordelen van koopcontracten
  • burenrecht, geschillen over erfafscheiding en erfdienstbaarheden
  • projectontwikkelingsvraagstukken
  • bouwrecht en arbitrageprocedures