Background Image

Slagvaardig

en betrokken


Kerkrecht

Post Advocaten staat kerken en religieuze instellingen bij interne geschillen bij. Kerken hebben van de overheid de mogelijkheid gekregen om intern eigen regelingen te treffen om hun zaken te regelen. Post Advocaten is gespecialiseerd in deze regelingen en kerkelijke aangelegenheden en treedt vaak op in kerkrechtelijke geschillen.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:
  • kerkelijk beheer van onroerende zaken
  • (verweer voeren in) tuchtprocedures tegen ambtsdragers
  • kerkelijke geschillenprocedures
  • kerkfusie en -scheuring
  • advies en bijstand op het gebied van antidiscriminatiewetgeving