Background Image

Slagvaardig

en betrokken


Bestuursrecht

Post Advocaten voert regelmatig procedures tegen de overheid, vaak zijn dit gemeentes, maar veelal ook andere overheidsorganen. Wij staan particulieren en ondernemers bij die om welke reden dan ook advies of bijstand nodig hebben op dit gebied.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:
  • bezwaar- en beroepsprocedures
  • vergunningverlening
  • handhaving en toezicht
  • omgevingsvergunningen
  • gebieds- en projectontwikkeling
  • nadeelcompensatie en planschade

Als u zich afvraagt of wij u bij kunnen staan, neem gerust contact met ons op.